0965 924 665

Ta Bà Tam Thánh gồm những ai? Ý nghĩa và cách thờ cúng tượng Ta Bà Tam Thánh

tượng ta bà tam thánh

Ta Bà Tam Thánh  gồm những ai?

Ta Bà Tam Thánh (hay còn gọi là Sa Bà Tam Thánh) gồm ba vị phật: Thích Ca Mâu Ni Phật, Quan Thế Âm Bồ TátĐịa Tạng Bồ Tát. Cả ba vị đều được coi là biểu tượng của chân lý, từ bi, hiếu đạo và được thế gian xưng tụng ở thế giới Ta Bà. Ba vị Tam Thánh có năng lực chuyển hoá đau khổ, cứu vớt, độ hóa chúng sinh. Giúp chúng sinh phá mê khai ngộ, có cuộc sống viên mãn và an lạc hơn.

ta bà tam thánh
tôn tượng ta bà tam thánh

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về từng vị phật trong Ta Bà Tam Thánh:

Phật Thích Ca Mâu Ni

Theo những gì được ghi chép, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc giáo chủ cõi Ta Bà. Ngài từng sống trên Trái Đất, là vị Phật lịch sử và đã sáng lập ra Phật Giáo.

Thích Ca Mâu Ni Phật có rất nhiều pháp danh. Người Việt Nam chúng ta vẫn quen gọi Ngài với những cái tên như: Phật Tổ, Phật Như Lai, Phật Tổ Như Lai, Tất Đạt Đa Cồ Đàm,…

Thích Ca Mâu Ni chính là vị Phật đầu tiên. Ngài là vị Phật có thật trong lịch sử. Ngài chính là hoàng tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm của vương quốc Thích Ca, thuộc Ấn Độ ngày nay. Hoàng tử ra đời vào năm 624 TCN. Sau khi thấu rõ những cảnh đời “sinh lão bệnh tử” cũng như sự thanh thản của các vị tu sĩ, Ngài đã quyết tâm bước vào con đường tu hành, trải qua muôn sự khó khăn, thử thách và đạt thành chính đạo, trở thành vị Phật đầu tiên đặt mầm móng cho Phật Giáo trở về sau.

ta bà tamm thánh
thích ca mâu ni phật

Những lời dạy của Đức Phật Thích Ca luôn ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, và dù trải qua thời gian, bài giảng về cuộc đời và giới luật thì đã giảng giải vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Quan Thế Âm Bồ Tá

Từ xưa đến nay, hình tượng Phật Bà Quan Âm trong bộ trang phục trắng thuần khiết với khuôn mặt nhân hậu như mẹ hiền đứng trên đài sen, một tay cầm nhành liễu, một tay bưng cam lồ đã trở thành một trong những biểu tượng  quen thuộc với người dân Việt Nam nói riêng và người dân phương Đông nói chung.

Do có một vẻ bề ngoài thánh thiện và khuôn mặt phúc hậu, nên người dân Việt Nam vẫn thường hay gọi Ngài là Phật Bà Quan Âm hay Mẹ Quan Âm, một cách gọi rất tôn kính và gần gũi.

ta bà tam thánh
quan thế âm bồ tát

Phật Bà Quan Âm mà chúng ta hay gọi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, là một trong hai vị Đại Bồ Tát (cùng Bồ Tát Đại Thế Chí) đứng ở hai bên của Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, Ngài có duyên rất sâu dày với chúng sinh ở cõi Ta Bà. Do vậy, ở trong thế giới Ta Bà, nếu có bất kỳ người nào bị đau khổ bức bách hoặc bị tù lao vây hãm hoặc gặp điều khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần chí tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát” thì Ngài sẽ tuỳ cơ mà ứng hoá thân tướng để cứu độ chúng sanh.

Bộ kinh nói về hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm rõ ràng nhất là phẩm “Phổ Môn” trong kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” (hay kinh Pháp Hoa). Chúng ta có thể đọc tụng phẩm kinh này để hiểu rõ hơn hạnh nguyện của Ngài và có thể nương vào đó để tu hành theo Quán Thế Âm Bồ Tát.

Địa Tạng Bồ Tát

Bồ Tát Địa Tạng tục danh tên là Kim Kiều Giác (Kim Kyo-gak), sinh vào thế kỷ thứ VII, năm 696 TL, tại nước Tân La (Silla), hiện nay là Hán Thành, thuộc Nam Hàn.

Ngài là một trong sáu vị Bồ Tát của Phật giáo Đại thừa. Năm vị còn lại là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát.

Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh. Địa là đất. Tạng là trùm chứa. Bồ Tát có lập đại nguyện tế độ tất cả chúng sinh cũng như đất là nơi nương tựa cho muôn sự muôn vật nên gọi là Địa.

ta bà tam thánh
địa tạng vương bồ tát

Cũng có người lý giải nghĩa của chữ “Địa” nương theo Kinh Địa Tạng có viết: “U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát”. Vì cách sử dụng từ ngữ trong kinh điển hết sức sát nghĩa và rõ ràng nên “Bổn” là Bổn tâm, “Tôn” là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng. Như vậy, chỉ có Bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tạng tâm địa. Chỉ có Bổn tâm mới làm chủ được cõi u minh, tức là làm chủ cõi địa ngục tham – sân – si của chính mình.

Địa Tạng Bồ Tát tu hành ở núi Cửu Hoa Sơn 75 năm. Thọ đến 99 tuổi. Suốt thời gian tu khổ luyện ở đây, Ngài không hề trở về nước Đại Hàn. Ngài nhập Niết bàn vào ngày 30 tháng 7 năm Đường Khai Nguyên thứ 26. Ba năm sau khi Ngài viên tịch, thì tọa quan của Ngài tự động mở cửa. Và trong đó thi thể và dung mạo của Ngài y hệt như người sống. Tay chân vẫn mềm dẻo như có thể di chuyển được.

Ý nghĩa của Ta Bà Tam Thánh

Bất kỳ một phật nào cũng đều mang trong mình những quyền năng to lớn, một ý nghĩa riêng. Chính vì vậy khi muốn thờ cúng một vị phật nào nói chung hay Ta Bà Tam Thánh nói riêng, ta cần hiểu rõ về các Ngài. Từ đó có thể nhìn được ý nghĩa giáo dục to lớn của các Ngài.

Có thể hiểu ý nghĩa của Tôn tượng Ta Bà Tam Thánh theo nghĩa sau:

Về tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Thích Ca trong Thích Ca Mâu Ni là nhân từ. Thờ tôn tượng Thích Ca Mâu Ni, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về lòng nhân từ, học cách sống yêu thương người khác, giữ tâm đại từ đại bi để đối đãi với mọi người. Ở thế giới này, chúng ta vốn dĩ thiếu đi tâm từ bi, do đó khi Phật thị hiện ở thế giới này, Ngài muốn cho chúng ta đề xướng tâm Nhân từ.

tượng ta bà tam thánh
hình tượng đức phật thích ca mâu ni

Ngoài ra, trong danh hiệu của Ngài còn có thêm chữ “Mâu Ni”. Trong tiếng Phạn nghĩa là Tịch diệt, tức là tịch tĩnh, thanh tịnh, tiêu trừ tất cả vọng tưởng, tạp niệm trong tâm.

Khi chúng ta thờ tượng Phật, hiểu danh hiệu Ngài, ngày ngày ngắm tượng Ngài, đảnh lễ, chiêm bái sẽ giúp chúng ta khởi phát tâm nhân từ, tiêu trừ tạp niệm, vọng tưởng.

Chúng ta cũng sẽ học được cách giữ tâm thanh tịnh, thoát khỏi buồn đau, tai hoạ, phát hiện ra chân lý cuộc sống, buông bỏ tham sân si mạn.

Tượng Phật chính là thờ vị sư trưởng lớn của chúng ta, Ngài giúp chúng ta tận diệt phiền não, tìm được hạnh phúc chân thật, thoát khỏi nghiệp báo luân hồi.

Về tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát là biểu tượng đặc trưng cho từ bi và trí tuệ. Là tượng trưng của tình thương bao la vô bờ bến. Ngài được chứng phép nhĩ căn viên thông, có khả năng nghe thông suốt hết thảy âm thanh của vũ trụ. Ngài là vị Thánh nhân có hạnh nguyện từ bi, cứu khổ cứu nạn, là chỗ dựa tâm hồn cho những người đang cần tình thương, sự cảm thông, che chở bảo hộ.

tượng ta bà tam thánh
hình tượng quan thế âm bồ tát

Thờ Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ giúp chúng ta khởi lòng đại bi, hưởng an lạc, yên bình, đoạn trừ phiền não lo âu. Ngài có thể hoá hiện thân Phật, thân quỷ dạ xoa, la sát để độ chúng, cứu khổ độ sinh.

Ngài là thị giả trợ tuyên chánh pháp của Đức Phật, có thể nghe được âm thanh của chúng sanh xưng danh hiệu mình khiến họ được giải thoát.

Trong nhân gian, thờ cúng Ngài sẽ giúp chúng ta tránh được tai vạ, thoát khỏi nguy hiểm. Ngoài ra, Ngài cũng được phụ nữ không còn cầu tự. Khi thờ tượng Phật Quan Âm, chúng ta cần nhớ đến những hạnh nguyện và sự từ bi của Ngài, tâm nguyện hỗ trợ chúng sinh và tâm nguyện độ thoát chúng sinh vượt qua khổ nạn.

Có thể bạn quan tâm: Top 5 bức tượng Phật Bà Quan Âm lớn nhất Việt Nam hiện nay

Về tượng Địa Tạng Bồ Tát

Theo kinh Địa Tạng Bản Nguyện, những ai chí tâm quy y, chiêm ngưỡng, cúng dường, tô vẽ hình tượng hoặc đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng, trong cuộc sống hiện tại sẽ có thể được tiêu trừ tai nạn, tiêu trừ bệnh tật, tội chướng. Được quỷ thần hộ vệ, thoát khỏi hiểm nguy. Được trí huệ lớn và mau chóng hoàn thành được những ước nguyện lớn. Đối với kiếp sau, chúng ta có thể có được thân xinh đẹp, thoát khỏi thân nữ và kiếp nô lệ.

tượng ta bà tam thánh
hình tượng địa vương bồ tát

Ngoài ra, Địa Tạng Bồ Tát còn là vị bồ Tát biểu pháp cho tinh thần hiếu đạo. Ngài có một nguyện vọng lớn là khi nào Địa Ngục chưa trống thì chưa thành Phật, khi nào chúng sanh chưa được đồ thề thì chưa chứng Bồ Đề. Ngài được Đức Phật phó chúc ở cõi Ta Bà thực hiện tâm nguyện cứu độ chúng sanh khổ nạn.

Ý nghĩa biểu pháp

Khi thờ tôn tượng Ta Bà tam Thánh:

Chúng ta hướng tâm về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thị hiện ở cõi Ngũ trược ác thế để giáo hóa chúng sanh. Chúng ta học những gì Ngài dạy, Ngài làm và buông bỏ hết tham sân si mạn.

Khi nhìn sang tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ nhớ đến hạnh nguyện cao cả của Ngài, sự từ bi, tâm nguyện rộng lớn của Ngài là những gì chúng ta cần học theo.

Khi thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta sẽ nghĩ đến Hiếu đạo, cái gốc căn bản để làm người, từ đó mở rộng tâm lượng đến hư không giới pháp.

Bộ tượng Ta Bà Tam Thánh bằng đá

Ngày nay việc thờ các vị phật quyền năng với mong muốn được các Ngài phù hộ, độ trì ngày càng phổ biến. Không chỉ có các đền chùa, mà các gia đình, doanh nghiệp cũng thỉnh các Ngài về với hi vọng được may mắn, thành công.

Là những vị phật đáng kinh, với những quyền năng to lớn, Ta Bà Tam Thánh ngày càng được tôn thờ rộng rãi. Các nghệ nhân sử dụng nhiều chất liệu như gỗ, xi măng, đồng,… để tạo nên những bức tượng rất linh thiêng. Tuy nhiên, những vật liệu trên đều có một số “điểm yếu” như: không được bền, giá cả còn cao, nặng nề – vận chuyển khó khăn…

Để có thể đáp ứng tối đa mong muốn của mọi người, các nghệ nhân sử dụng loại nguyên liệu vừa rẻ, vừa bền, dễ dàng vệ sinh để tạo nên những bức tượng. Chắc hẳn mọi người đều có thể đoán ra đó là gì rồi chứ. Đó chính là đá – một loại vật liệu tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Những bức tượng có thể làm từ đá thạch anh, đá ngọc hoàng long, hay một loại đó nào đó phù hợp. Những loại đá này sẽ tạo nên những bức tượng rất chi tiết, tỉ mỉ, trông các vị phật có gì đó rất thật và uy nghiêm.

Những mẫu tượng Ta Bà Tam Thánh bằng đá dưới đây sẽ cho các bạn thấy liệu rằng vật liệu đá có làm nên các bức tượng đáp ứng tốt như cầu người dùng hay không?

tượng ta bà tam thánh
mẫu tượng ta bà tam thánh bằng đá với thiết kế tỉ mỉ, rất có hồn

 

tượng ta bà tam thánh
mẫu tượng ta bà tam thánh bằng đá 02 – giá cả phải chăng

 

tượng ta bà tam thánh
mẫu tượng ta bà tam thánh bằng đá 03 – dễ dàng vệ sinh bằng khăn ướt

 

tượng ta bà tam thánh
mẫu tượng ta bà tam thánh bằng đá 04 – giá cả phải chăng

Bên cạnh những mẫu tượng trên, bạn có thể tham khảo thêm những mẫu tượng về từng vị phật.

Tượng Thích Ca Mâu Ni Phật bằng đá

tượng ta bà tam thánh
mẫu tượng thích ca mâu ni phật bằng đá

Tham khảo thêm: Tượng Thích Ca Mâu Ni bằng đá

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đá

tượng ta bà tam thánh
mẫu tượng quan thế bồ tát âm bằng đá

Tham khảo thêm: tượng Quan Thế Âm bằng đá

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng đá

ta bà tam thánh
mẫu tượng địa tạng vương bồ tát bằng đá

Tham khảo thêm: tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng đá

Cách thờ cúng tượng Ta Bà Tam Thánh

Khi thờ bấ kỳ một vị phật nào, chúng ta đều phải chú ý nhiều thứ: vị trí, hướng,… Việc thờ một vị phật có thể sẽ đơn giản, nhưng để thờ cúng ba vị phật trong Ta Bà Tam Thánh thì chúng ta phải hết sức chú ý. Chỉ khi thờ cúng đúng cách thì các Ngài mới chứng giám, độ trì cho gia chủ.

Khi thờ cúng Ta Bà Tam Thánh, gia chủ cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Việc thờ phụ chư Phật, Bồ Tát là cách mà chúng ta thể hiện lòng tri ân với Tam bảo. Mối quan hệ giữa chúng ta và Ta Bà Tam Thánh là mối quan hệ giữa thầy và trò. Do đó, chất liệu hay kích thước tượng to nhỏ không quá quan trọng, còn tùy vào không gian thờ phụng, khả năng tài chính và tâm nguyện của mỗi người.
 • Không cần quá đặt nặng về kích thước hay chất liệu tượng, quan trọng là tấm lòng sự thành kính, cái tâm của gia chủ đối với Phật, với Bồ Tát.
 • Khi thờ phụng, bạn cần nhớ đặt tôn tượng Thích Ca Mâu Ni Phật ở giữa, tượng bồ Tát ở hai bên. Ngoài ra, có thể đặt tượng hai vị bồ Tát dưới tượng Phật một bậc đề đề cao vị trí độc tôn của Đức Thế Tôn.
 • Khi thờ Phật, chỉ nên thờ không quá ba tượng. Việc thờ quá nhiều tượng sẽ gây thiếu hài hòa, mất cân bằng.
 • Bàn thờ tượng Ta Bà Tam Thánh nên được đặt ở trung tâm ngôi nhà, chọn độ cao thích hợp, phía sau tượng không có cửa sổ và không chọn các gian phòng có phòng khác đè lên để thờ cúng.
 • Khi chọn tượng Phật, nên gọi là thỉnh Phật và Bồ Tát về, không nên gọi là mua vì các Ngài không phải là món đồ mà chúng ta có thể mua bán. Để thỉnh tượng đúng cách, tốt nhất gia chủ nên đến các ngôi chùa lớn để được các thầy hướng dẫn thỉnh tượng đúng cách, đủ lễ.
 • Cần nhớ rằng Phật tức Buddha trong tiếng Phạn nghĩa là Giác, có 3 nghĩa gồm “tự giác”, “giác tha” và “giác hạnh viên mãn”. Những gì Ngài dạy chúng ta là mong chúng ta có thể giác ngộ và thoát khỏi kiếp báo luân hồi.
 • Khi thờ tượng Phật, chúng ta nên dùng tâm cung kính và thờ như bình thường là được. Phải nhớ đảnh lễ đều đặn mỗi ngày, cung kính cúng dường. Điều này sẽ giúp chúng ta mỗi ngày thu về một phần lợi ích, khiến cuộc sống chúng ta an lạc và viên mãn hơn.

Một số lưu ý khi thờ Tam Thánh

Thờ cúng tượng Phật sẽ giúp Phật tử gia tăng niềm tin, lòng thành với chư Phật, giúp ta thoát khỏi tham si sân chứng không đơn giản là mong ước được phù hộ độ trì hay ban ơn ban phước.

Khi thờ tượng Phật, gia chủ không nên bỏ qua những vấn đề sau:

 • Thờ tượng Phật là cách thể hiện lòng thành, cái tâm của gia chủ với Phật. Do đó, không nên cầu danh lợi, phú quý để tránh nghiệp báo không đáng có.
 • Khi lập bàn thờ, tức là chúng ta bày tỏ lòng thành, nguyện học và làm theo lời dạy của Đức Phật nhằm có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, an lạc, có được cái tâm từ bi, an yên, không tham lam, sân si, buồn khổ giữa cuộc đời chứ không phải là để cầu giàu sang phú quý.
 • Nếu nhà đã có bàn thờ Thổ Địa hoặc tượng Quan Công Thánh Mẫu thì không cần vì tượng Phật mà dẹp bỏ các bàn thờ này. Nên đặt tượng Ta Bà Tam Thánh ở vị trí trung tâm, tiếp đó là tượng thần thánh và bài vị tổ tiên ở 2 bên để các Ngài đi theo Tam bảo, là đệ tử của Phật.
 • Chỉ nên đặt tượng Phật ở nơi vắng lặng, không đặt ở đối diện bếp núc, nhà vệ sinh hay phòng ngủ. Tránh đặt ở nơi tiếp khách, ăn uống, hội họp hay những góc âm u tối tăm, ẩm ướt, như vậy là thiếu sự thành kính, tôn trọng đối với Đức Phật.
 • Không đặt các vật như bùa chú, vàng mã, giấy tiền lên bàn thờ Phật, điều này đi ngược lại tín ngưỡng, là mê tín dị đoan. Nên thay hoa quả, trà nước, cúng dường bằng đồ chay thường xuyên, tránh để đồ hư hỏng, hoa héo trên bàn thờ. Khi còn sử dụng được thì nên để gia đình dùng hoặc đem cho, tuyệt đối không vứt bỏ, trừ trường hợp đã hư hỏng.

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Hy vọng bài viết trên có thể cung cấp cho bạn đọc những thông tin, những giá trị hữu ích tới bạn đọc <3.

Nếu bạn quan tâm hơn về phật giáo, về những bức tượng phật tinh xảo hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi tại đây.